Radon - et folkehelseproblem

Radon er den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Radon øker risikoen for utvikling av lungekreft. Ifølge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsaken til lungekreft etter aktiv røyking. Beregninger Statens strålevern har gjort tyder på at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 14 % av alle nye lungekrefttilfeller i Norge, det vil si om lag 280 tilfeller per år.

Anbefalt tiltaksnivå for radon i inneluft er 100 Bq/m3. Fra 100 Bq/m3 til 300 Bq/m3 skal det gjøres det som er definert som "enklere tiltak". Fra 300 Bq/m3 skal tiltak iverksettes - uansett kostnad. Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluft som kan gi forhøyet risiko for helseskader, og nye boliger bør konstrueres slik at radonverdien blir liggende under dette nivået.

Det finnes flere typer forebyggende tiltak, og i de aller fleste tilfeller er det både enkelt og rimelig å forhindre at radon kommer inn i en bolig.

Handyman er godkjent for legging av radonsperrer. Vi utfører også digitale radonmålinger, og foretar utbedringer i eksisterende boliger i tillegg til at vi legger radonsperrer i nye boliger. Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

(Les mer om radonstråling og tiltak her).

Startside Om oss Hvorfor handyman? Nettverk

 

handyman - Finn Rune Christiansen- Org.nr: 983 073 018 - Onsøyveien 42 A, 1614 Fredrikstad
Telefon: 408 50 527 - Epost: handyman@chartit.no