Din personlige vaktmester

Å ha en vaktmester som kan ta seg av forefallende arbeid, oppussing og vedlikehold er en trygghet og en sikkerhet for deg og dine verdier. Og gjennom handyman kan du få den vaktmesteren du ellers ikke ville tatt deg råd til: Ved å benytte handyman betaler du kun for det arbeidet vaktmesteren faktisk utfører.

handyman tilbyr vaktmester-tjenester til private, borettslag, organisasjoner og bedrifter. Det kan være enkelt-oppdrag eller vi kan gjøre en avtale som er mer omfattende. Sammen legger vi opp rutiner for utførelse av de oppgaver vi blir enige om.

Skulle det oppstå behov ut over de faste oppgavene vi har blitt enige om så løser handyman det også: På kort varsel stiller handyman med nødvendig personell for å løse dine behov. Du betaler selvsagt kun for den arbeidstid som er nødvendig for et forsvarlig utførelse av oppgavene, og slipper dermed utgiftene til lønn, sosiale kostnader osv. som følger med å ha en ansatt.

Ta vare på dine største investeringer

Leiligheter, hus eller næringseiendommer. Felles for alle disse er at de utgjør store investeringer.  Derfor er det også viktig å sørge for løpende vedlikehold og oppgraderinger. Ja, av og til også større rehabiliteringer.

handyman har et solig nettverk av leverandører som er ledende innen sine respektive bransjer. Fordi vi forhandler priser og betingelser som storkunde vil du, som kunde hos oss, oppnå betingelser du ellers ikke ville kunne nyte godt av.

 

Vår erfaring og kompetanse - din profitt

Gjennom en årrekke har vi opparbeidet solid erfaring og kompetanse. Nå blir dette din profitt: Du får oppgavene utført på et håndverksmessig og kvalitetsmessig høyt nivå.

Ikke minst fordi handyman - i tillegg til egne krefter - har etablert et nettverk av dyktige håndverkere innen alle områder. Dermed trenger du kun å forholde deg til en; nemlig handyman.

 

Vi løser det meste

Her har du noen eksempler på hva vi kan bistå med:

- Reparasjoner av alle type skader
- Større og mindre ombygginger og ominnredninger
- Maling og tapetsering
- Utskifting av tepper og gulvbelegg
- Tømrer-, mur-, gips- og blikkenslager-arbeider
- Montering av lettvegger og glassvegger
- Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner
- utvendig og innvendig renhold
- plenklipping og vedlikehold av uteområder
- rydding og bortkjøring av søppel, rusk og rask
- containere
- skifte av lyskilder
- oppmerking av P-plasser
- snørydding og feiing

 

Ta kontakt med handyman for uforbindtlig tilbud i dag!
Startside Om oss Hvorfor handyman? Nettverk

 

handyman - Finn Rune Christiansen- Org.nr: 983 073 018 - Onsøyveien 42 A, 1614 Fredrikstad
Telefon: 408 50 527 - Epost: handyman@chartit.no